Program

Jedná se o základní přehledový program. Detailní program hlavních sekcí naleznete pod odkazem Hlavní zasedání, detailní program kongresových volných panelů pod odkazem Kongresové volné panely.

Středa 13. 9. 2017

Úvodní plenární zasedání: 10.00-12.00 NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21

 • Prezence: 9.00-12.00
 • Uvítání: 10.00-10.30
 • Organizační výbor, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, náměstek primátora města Olomouce, Sdružení historiků ČR, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Polskie Towarzystwo Historyczne, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • 10.30-11.30
 • Keynote přednáška I – Lynn Hunt (University of California, Los Angeles): Writing History Today: from Postmodern Challenge to Global History
  Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny.

Pauza na oběd

Odpolední zasedání: 14.00-18.00 Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3/Křížkovského 8/Křížkovského 12/Křížkovského 14

 • Prezence: 13.00-18.00 v Uměleckém centru FF UP Konviktu

Jednoduché občerstvení bude připraveno v budovách Křížkovského 8 (Malý zasedací sál před vstupem do Freskového sálu, ve čtvrtek odpoledne před posluchárnou U1), Křížkovského 12 a 14 (prostory parkánových zahrad za jednacími budovami, v případě nepříznivého počasí ve dvoře Křížkovského 12) a v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci Konviktu (Atrium v přízemí, chodba v 1. patře, chodba ve 3. patře).

 • Hlavní sekce a kongresové volné panely: 16.15-18.00

Večerní slavnostní program: od 18.45 NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21

 • Raut: 18.45-20.30
 • Johann Adolf Hasse: La Semele (1726) – barokní opera v provedení Ensemble Damian: 20.30-21.30

Čtvrtek 14. 9. 2017

Dopolední zasedání: 8.30-12.30 Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3/Křížkovského 8/Křížkovského 12/Křížkovského 14

Prezence: 8.00-18.00 v Uměleckém centru FF UP Konviktu

 • Hlavní sekce a kongresové volné panely: 8.30-10.15
  Přestávka na kávu a čaj: 10.15-10.45
 • Hlavní sekce a kongresové volné panely: 10.45-12.30

Pauza na oběd

Odpolední zasedání: 14.00-18.00 Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3/Křížkovského 8/Křížkovského 12/Křížkovského 14

 • Kongresové volné panely 14.00-15.45
  Přestávka na kávu a čaj: 15.45-16.15
 • Kongresové volné panely 16.15-18.00

Keynote přednáška II – Charles Ingrao (Purdue University, Indiana): The Changing Face of Habsburg History. Truth or Consequences?  19.30-20.30 Kino Metropol, Sokolská 25

Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny.


Pátek 15. 9. 2017

Dopolední zasedání: 8.30-12.30 Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3/Křížkovského 8/Křížkovského 12/Křížkovského 14

Prezence: 8.00-10.30 v Uměleckém centru FF UP Konviktu

 • Hlavní sekce a kongresové volné panely: 8.30-10.15
 • Přestávka na kávu a čaj: 10.15-10.45
 • Hlavní sekce a kongresové volné panely: 10.45-12.30

Závěrečné plenární zasedání: 13.15-16.00 Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b

 • Rautové pohoštění: 13.15-14.30
 • Vyhlášení cen: 14.30-14.45
 • Vyhlášení Ceny děkana FF UP
 • Vyhlášení Ceny Josefa Pekaře
 • Závěrečná vystoupení: 14.45-16.00
  • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.:
   Historická věda a RIV-oví „šibalové“ (bodové hodnocení publikačních výsledků v oboru „Historie“ v České republice za období 2013-2015)

   V referátu bude presentován průběh hodnocení publikačních vědeckých výsledků v oboru „Historie“ v České republice za období 2013-2015 podle Metodiky2013-2016. Autor rekapituluje základní informace, jako je systém výběru hodnotitelů či konkrétní postupy při verifikaci a kvalitativním škálování předkládaných výsledků. Bude presentován přehled konkrétních publikací, které byly tímto postupem vyhodnoceny za zmíněné tři roky (kdy bylo poprvé prováděno srovnávání v rámci všech vědecko-výzkumných institucí napříč celou Českou republikou) jako nejlepší výsledky, dosažené v našem oboru. Vedle toho autor upozorní na často opakované základní typy postupů některých autorů či institucí ve snaze o neoprávněné získání finančních prostředků na rozvoj výzkumné organizace formou vykazování vědecky nekvalitních či jinak nepatřičných výsledků, které už je možné identifikovat i v našem oboru.  Na závěr autor shrne výhody a problémy, které pro další vývoj našeho oboru přináší chystaná Metodika17+.

  • Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult.:
   Česká účast na mezinárodních kongresech historických věd
  • Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.:
   Uplynulé tři dny – statistiky, hodnocení, výzvy