Vládní komise pro vybudování ČSAV a její podíl na vytváření komunity špičkových vědců

Mgr. Adéla Jůnová Macková, PhD. (AV ČR, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR)

Abstrakt

Vládní komise pro vybudování Československé Akademie věd (ČSAV) byla nástupkyní stranické komise, která již od roku 1951 připravovala vznik ČSAV – respektive předložila několik variant zákona o ČSAV a připravila první seznamy vědců, kteří v ní měli pracovat. Vládní komise v průběhu roku 1952 dokončila znění zákona o ČSAV a podílela se na vytyčení důležitých vědeckých oborů, výběru hlavních úkolů budoucích ústavů, kabinetů a laboratoří a v neposlední řadě též na výběru předních vědců, kteří byli jmenováni akademiky. Hlavním cílem mého příspěvku je ukázat mechanismus fungování a rozhodování této komise v souvislosti s politickou linií, ale též v návaznosti na vědecké konference, které proběhly počátkem padesátých let a početná jednání jednotlivých sekcí této komise s vědci různých oborů. Stejná pozornost bude věnována i vytváření struktury pracovišť a problematice výběru členů Akademie v návaznosti na tradiční vědecké instituce (jako byly ČAVU, KČSN) a státní vědecké ústavy (Orientální ústav, Slovanský ústav, archeologický ústav a další).