Projekt Kopřiva (plevel, který šatil)

PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (Muzeum Novojičínska, p.o., Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře)

Abstrakt

Cílem příspěvku je představit projekt Muzea Novojičínska „Kopřiva (plevel, který šatil)“. Výstupem z tohoto projektu se stala výstava nazvaná „Kopřiva“ realizovaná v příborské pobočce Muzea Novojičínska, p.o. Tato výstava prezentovala historický fenomén zpracování kopřivového vlákna a výrobu kopřivových textilií od pravěku až po 20. století. Na výstavě byly zastoupeny jak autentické předměty, tak náročné rekonstrukce artefaktů z kopřivového vlákna. Výstava byla koncipována jako výstup z dlouhodobého výzkumu, který měl představit tento konkrétní fenomén v širokých souvislostech z mnoha úhlů pohledu. Důležitá u tohoto projektu byla především metoda výzkumu, která kombinovala muzejní výzkum, klasický etnologický a folklorní výzkum, historickou práci s prameny a také využívala archeologické poznatky. Zásadní byla rovněž spolupráce s textilními odborníky a botaniky zejména při určování kopřivového vlákna na sbírkových předmětech a artefaktech objevených v terénu. Nedílnou součástí výzkumu byl experiment (rekonstrukce kopřivových výrobků), který se opíral o poznatky získané díky širokému mezioborovému přesahu a také spolupráci se zahraničními odborníky zaměřenými na výzkum i praktické zpracování kopřivového vlákna. Projekt Kopřiva podchytil textilní využití kopřivových vláken v širokých souvislostech od zvykoslovných a magických záležitostí přes lidovou slovesnost až po konkrétní využití v konkrétních historických obdobích.