Čechoslovakismus v českých a slovenských debatách před rozdělením (1990-1992)

Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu)

Abstrakt

Ve zpracováních konce československého soužití mezi listopadem 1989 a vznikem dvou samostatných států namístě někdejšího Československa zatím převládají práce založené na zmapování vývoje hlavních politických sil a institucí. Chybí pohled na politicko-kulturní a historické debaty v médiích, které probíhaly vedle mnohem častěji připomínaných debat národohospodářských. Referát vychází z teze, že po listopadu 1989 se mohla v Česku i na Slovensku vůbec poprvé vést na mnoha úrovních několikaletá svobodná výměna názorů o bilanci společného soužití spojená s příkrou kritikou historie i současnosti a že právě tato skutečnost se podílela na snadnosti rozchodu v roce 1992. Sonda do těchto debat zmapuje, v jakých kontextech se zvlášť v českých a zvlášť ve slovenských médiích připomínal čechoslovakismus, jak byl chápán a hodnocen a jaké politické soudy se z toho vyvozovaly. Snahou bude neopominout žádný z vlivných názorových táborů a vedle provládních hlasů nechat zaznít také českou i slovenskou opozici konzervativně-národního tábora i nacionální postkomunisty obou stran, jejichž stanoviska propagovaná ve vlivných médiích se podle naší hypotézy od roku 1990 významně podílely na přípravě rozdělení federace.