Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Badatelská pole, zkušenosti a metodické poznámky.

doc. PhDr. Petr Popelka, PhD. / prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. (Ostravská univerzita, katedra historie)

Abstrakt

Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Badatelská pole, zkušenosti a metodické poznámky. Od konce 18. století byly v Evropě nastartovány klíčové transformační procesy, které se podílely na přeměně tradiční agrární společnosti v moderní industriální společnost. V souvislosti s procesem industrializace došlo nejen ke klíčovým technologickým, ekonomickým, sociálním a kulturním proměnám společnosti. Proces industrializace přinesl proměnu interakce mezi člověkem a přírodou, projevující se závažnými změnami v životním prostředí a v proměně využívání krajiny člověkem. K obzvláště citelným změnám docházelo v industrializačních centrech 19. a 20. století, která souvisela s materiálními i technologickými proměnami života společnosti. V evropském prostoru byly takto zasaženy v prvé řadě oblasti exploatace nerostných surovin, zvláště pak uhelné revíry. Avizované konferenční vystoupení bude pojato jako bilanční zamyšlení týkající se dosavadních výzkumů změn krajiny resp. životního prostředí ostravsko-karvinského revíru. Budou pojmenována dosavadní badatelská pole a stav jejich výzkumu, možnosti mezioborové spolupráce a výhody/nevýhody z nich vyplývající a pramenná základna včetně metodické poznámky k jejímu využití.