Ruské předrevoluční myšlení v pracích českých badatelů

doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (Akademie věd ČR, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. )

Abstrakt

Zkoumání ruského myšlení před rokem 1918 má v našich zemích bohatou tradici již z 19. století. Mezi nejvýznamnější výsledky tohoto bádání patří Masarykova syntéze Rusko a Evropa, činnost Ferdinanda Pelikána a představitelů ruské meziválečné emigrace. V posledních dvou desetiletích byly dosavadní poznatky obohaceny o další badatelské příspěvky. Ruské myšlení je v souladu s novějšími badatelskými poznatky a strategiemi nově nahlíženo také střední a mladší badatelskou generací. Ruské filosofii se v České republice dnes věnují na dvě desítky badatelů. Příspěvek hodlá zmapovat zkoumání ruského myšlení v našem prostředí před rokem 1917. Za cíl si klade představit základní trendy a problémové momenty v této oblasti, včetně studia ruského myšlení slavjanofilského paradigmatu, náboženské filosofie a politického myšlení. Budou představeny hlavní osobnosti a instituce, které tento výzkum provádějí, stejně jako školy, které se v našem prostředí nejvíce uplatňují. Zvláštní pozornost bude věnována historickému zkoumání ruského myšlení a jeho souvislostem se světovými trendy v této oblasti.