Péče o farní archivy v režimu přímé složky církevní správy

PhDr. Marie Plevová, Ph.D. (Biskupství brněnské, Diecézní archiv)

Abstrakt

V roce 2009 zřídilo Biskupství brněnské svůj vlastní diecézní archiv. O dva roky později obdrželo od Ministerstva vnitra České republiky akreditaci k výkonu soukromého archivu. Předmětem jeho zájmu jsou historické dokumenty a archiválie vzniklé nejen z působnosti biskupství samotného, nýbrž i z činnosti právnických osob jím zřizovaných, a to zejména farností. Začlenění péče o církevní fondy přímo do složek církevní správy čerpá inspiraci ze zahraničních vzorů, kde již po léta funguje, v našich podmínkách ovšem představuje model dosud ojedinělý a zatím nevyzkoušený. Dokonce ho lze označit za narušení jednotného archivního systému či přímo přesah ze standardního chápání poslání církve. Sledujeme-li však zájem záchrany cenných historických dokladů, vsází církevní archiv na možnost pravidelnějšího kontaktu s farnostmi a tím snad i soustavnějšího dohledu v oblasti předarchivní péče. Samozřejmostí přitom musí být vědomá návaznost na výsledky mnohaleté odborné činnosti archivů státních a pokud možno i trvalá spolupráce s nimi. Příspěvek by měl být shrnutím dosavadních zkušeností z práce v archivu i v terénu, pokusem o postižení specifických problémů i lehkým nástřelem námětů do budoucna.