Centralisté=komunisté? Příklad Ostravska

Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)

Abstrakt

Problematika rozštěpení sociální demokracie na centralisty a autonomisty, ke kterému došlo krátce začátkem 1. světové války, je téma poměrně málo probádané. Válka neumožnila příliš rozvinout bojové standardy obou směrů a v nové republice došlo k jejich opětovnému spojení. Názorové rozdíly však přetrvávaly. Autonomisté (Jan Prokeš, Josef Chalupník) převzaly otěže politiky na Ostravsku, zatímco centralisté ustoupili alespoň načas do pozadí. Tři významní představitelé centralistického směru na Ostravsku však stály u zrodu komunistické strany: Josef Pergl, Josef Šavel a Vojtěch Brda. Jejich další osudy však byly rozdílné. Josef Šavel zůstal ve straně až do konce svého života a zemřel v koncentračním táboře jako účastník komunistického odboje proti nacismu. Vojtěch Brda byl donucen několikrát změnit politickou příslušnost, když přecházel mezi sociální demokracií, komunistickou stranou a tzv. neodvislými komunisty (Bubníkovci). Nacisty byl penzionován a zemřel krátce po válce. Josef Pergl se názorově rozešel s komunistickou stranou po její bolševizaci a byl z ní za to počátkem 30. let vyloučen. Pokusil se založit vlastní stranu a opoziční časopis, avšak zemřel již v roce 1937. Názorový a politický vývoj těchto tří osobností poskytuje náhled do složité problematiky politické levice na Ostravsku v éře 1. republiky.