„Ideální průmyslové město“ Zlín v proměnách krátkého 20. století

Mgr. Vít Strobach, Ph.D./Mgr. Martin Marek, Ph.D. (Národní technické muzeum, oddělení základního a aplikovaného výzkumu/Historický ústav, Masarykova Univerzita)

Abstrakt

Zlín prošel v období 20. a 30. let 20. století radikálními změnami, velmi dynamickým demografickým, sociálním a urbanistickým vývojem, který doprovázel a navazoval především na rozvoj firmy Baťa a.s. Tento vývoj je v české i zahraniční historiografii relativně dobře znám a popsán. Méně známý je rozvoj města během II. světové války a především v období socialistické diktatury, během něhož převzal rozhodující mocenské, ekonomické a sociální role ve městě N. p. Svit. Příspěvek se zaměří na základní vývojové trajektorie „ideálního průmyslového města“ v jeho před- a poválečném vývoji; poukáže na milníky rozvoje i pozdějšího úpadku vyplývající nejen z makroekonomických - výrobních preferencí československých vlád, ale rovněž z globální - strukturální proměny průmyslu a jeho alokace mezi 50. a 80. lety. Přísné rozdělení dějin na „západní“ a „východní“ v tomto (a nejen v tomto) ohledu selhává. Detailněji se budeme věnovat některým vybraným fenoménům (např. aspekty sociální politiky, politické správy a sociálního dohledu), které prokáží kontinuity (např. technokratismus), ale i diskontinuity (např. měnící se nároky sociálního uznání a základy společenského konsenzu) vývoje města v krátkém 20. století.