Role grafických médií ve výuce dějepisu

Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Ostravská univerzita, Katedra historie Filozofické fakulty)

Abstrakt

Příspěvek se zaměří na tři skupiny grafických médií, na kartografické prostředky (především kartogramy v učebnicích), prostředky sloužící k prezentaci statistických údajů (tabulky, grafy, diagramy) a časové přímky, tedy na média, která mají symbolický charakter a rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků. Analytická sonda představující nejnovější české dějepisné učebnice pro základní i středoškolské vzdělávání z tohoto hlediska poslouží ke komparaci s učebnicemi zahraničními, ale především se způsoby využití v nich zařazených grafických médií k rozvíjení základních kompetencí, které mají žáci prostřednictvím dějepisné výuky získat, a k podpoře badatelsky orientované výuky. Zohledněny budou rovněž speciální metodické stránky německých a rakouských učebnic. Další úhel pohledu přinese prezentace vybraných maturitních úloh „polské maturity“, které ověřují sledované kompetence, ale také formy přípravy na jejich zvládnutí. Výsledky empirických šetření u české studující mládeže, zjišťující frekvenci a formy nasazení uvedených typů médií ve školní výuce dějepisu, budou konfrontovány se zjištěními z výzkumů „mapových kompetencí“ u německé mládeže.