Historická polonistika na Pedagogické fakultě MU

prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, katedra historie PdF)

Abstrakt

Po roce 1989 katedra historie PdF MU navázala na tradici polonistických studií, která v roce 1946 založil prof. Zdeněk Hájek. Rozsah badatelské práce je patrný, kromě vydaných monografií, z obsahu časopisů Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských věd a Czech-polish historical and pedagogical journal. Katedra se soustředila na studium národnostních a etnických minorit na území historického i současného Polska /volyňští Češi, Češi v Haliči, Kašubové, Karajimi/ a na středověké polské církevní dějiny. Rozvinula se spolupráce s didaktickými pracovišti polských univerzit. Každoročně jsou ve spolupráci s Vratislavskou univerzitou pořádány Česko-polské historické a pedagogické dny. Byly realizovány společné projekty s podporou Česko-polského fora ministerstev zahraničních věcí České a Polské republiky, ministerstev školství České a Polské republiky a Mezinárodního vyšegrádského fondu. Na stránkách obou časopisů katedry byly publikovány studie k polským dějinám sředověku i novověku z pera nejen českých, ale i polských /Vratislav, Varšava, Lublin, Krakov/, ukrajinských /Lvov/ i brazilských historiků /Caxias do Sul/.