Vědci na letním bytě

Mgr. Jiří Šoukal (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Oddělení dějin Akademie věd)

Abstrakt

Předkládaný příspěvek je zaměřen na vybrané prvorepublikové vědce a jejich prožívání pobytu na letním bytě, které v některých případech mívalo svá specifika oproti prožívání pobytu "běžných" návštěvníků. Výzkum vychází především z fondů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, kde jsou uloženy pozůstalosti vědeckých osobností (například J. Charvát, J. Horák, J. Pelnář, F. Lexa a další). Některé poznatky vychází rovněž z fondů Archivu Univerzity Karlovy a z dalších zdrojů. Na základě korespondence, deníkových záznamů případně pamětí lze dobře charakterizovat životní styl vědců na jejich letním bydlení. Pozonost bude soustředěna na pozici vědců v letní společnosti, na jejich každodennost a na napětí mezi vědeckou prací a volným časem. Svébytnou problematiku představuje i soužití rodiny na letním bytě a specifická role manželky vědce mimo město. Výzkum je součástí širšího projektu týkajícího se habitu českých vědců a zároveň si klade za cíl rozšířit poznatky o každodenním životě na letních bytech v období první republiky.