Gender, rovné příležitosti, výzkum. Transdisciplinární časopis genderových studií

Zuzana Uhde, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Gender & sociologie)

Abstrakt

Z perspektivy šéfredaktorky časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum předestřu výzvy pro budování transdiciplinárního časopisu v disciplinárním institucionálním rámci vědy.