Vznik přípražských letovisek s přihlédnutím na časově nejstarší „vzdušné lázně“ v Roztokách nad Vltavou

Marcela Šášinková (Středočeské muzeum v Roztokách u prahy, p. o.)

Abstrakt

Příspěvek se zabývá počátky masové rekreace Pražanů pocházejících z vyšších středních vrstev nastupujících podnikatelů, bankéřů a obchodníků po polovině 19. století. Nejen kupní síla, ale i krajinné, sídelně geografické a technické podmínky byly důležitými faktory pro zakládání letovisek. Nově utvořená sociální třída se zakupuje na parcelovaných pozemcích v blízkosti Prahy. Investice v podobě luxusní letní rodinné vily ve velké zahradě, sblížení s přírodou, fenomén v podobě volného času a nové možnosti jak jej trávit, to vše utváří obraz životního stylu obyvatel na letním bytě. Poptávka po službách zajišťujících chod letoviska, nabídka letního bydlení i pro nižší sociální vrstvy v nájemních vilách, varianta jednodenních výletů, výstavba letních restaurací a hotelů, angažovanost letních hostů v obecní radě, pestrý spolkový život, to vše ovlivnilo vývoj malé obce za Prahou – Roztok nad Vltavou – v poslední třetině 19. století. Regulační plány, nedostatek volných pozemků vhodných k výstavbě nových letních vil, židovský původ prvních stavitelů, zjednodušení dopravního spojení do dalších lokalit za Prahou – faktory, které ukončily rozkvět roztockého letoviska na počátku 20. století a přenesly zájem do nově se utvářejících lokalit při Berounce nebo Sázavě, kde dostali prostor architekti zvučných jmen, investovali ale už i profesoři, ředitelé divadel, umělci apod.