Erby a erbovní listiny v systému uchovávání rodové paměti a upevňování reprezentace

prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Ostravská univerzita, Katedra historie, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)

Abstrakt

Součástí rodové tradice byla na jednom z předních míst heraldická symbolika. Erb byl objektem každodenní prezentace šlechtice nebo šlechtičny. Díky své neměnnosti už sám o sobě byl vizuálním vyjádřením mezigenerační rodové paměti. Erb obklopoval elity v předmětech denní potřeby i při slavnostních příležitostech, byl součástí výzdoby monumentálních sídel, ale i drobných předmětů jako byla pečetidle, mince a medaile. Rodovou paměť vyjádřenou prostředky heraldiky najdeme ovšem i v písemných a obrazových pramenech. Jmenujme jen namátkou: památníky, vývody nebo pohřební kázání. Předmětem našeho příspěvku jsou ovšem nobilitační a erbovní listiny, které představují masový produkt diplomatické povahy. V jeho proměnách, posuzovaných diplomatickými nástroji, lze vysledovat proměny jejich aktuální funkce. Příspěvek analyzuje erbovní a nobilitační listiny jako prostředek k upevňování rodové paměti (textová i vizuální stránka) a součást rodové strategie dosáhnout patřičné místo v pomyslných žebříčcích urozenosti. Nobilitační listiny představují současně komunikační prostředek, který je určen k působení na vybraný neboli elitní okruh členů.