Devatenáct se jich nevrátilo, příběh padlých z pomníku v Zámrskách očima studentů gymnázia

Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (Ostravská univerzita, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)

Abstrakt

Představení projektu realizovaného na Střední odborné škole umělecké a gymnáziu, s.r.o. v hodinách dějepisu, kterého se zúčastnili studenti druhého až čtvrtého ročníku gymnázia. Pomník padlým vznikl v Zámrskách již v roce 1916, po válce (1929) byl opatřen deskou s devatenácti jmény mužů, kteří se z bojů již nevrátili. Dnes již nikdo z místních nezná příběhy těchto vojáků, a proto je třeba se spolehnout na historický výzkum. Před mladým badatelem se otevírá takřka ideální příležitost pro studium, protože většina materiálů byla zdigitalizována a je volně přístupná (matriky, sčítací operáty, zápisy z obecní kroniky, vojenská databáze padlých a legionářů, podoba a text na pomníku). Studenti tak mohou pracovat s prameny v hodinách pod vedením učitele i doma ze svých počítačů. Vhodným doplňkem ke studiu je také bohatá literatura. Většina mužů ze Zámrsk sloužila v 54. pěších pluku, který se před časem dočkal vlastní monografie. Díky stoletému výročí událostí 1. světové války se navíc každým rokem množství studií o životě vojáků na bojištích zvyšuje. Úkolem studentů bylo vypracovat seminární práci na jednu z osob uvedených na pomníku. Ve dvou dvouhodinových lekcích byli studenti seznámeni s vyhledáváním a interpretací pramenů, poté bádali samostatně doma. Většina prací se zaměřila na původ (na základě studia matrik), rodinné vazby, majetek a sociální postavení (na základě sčítacích operátů) a vojenskou kariéru (kdy a do jakého pluku nastoupili a kde padli na základě údajů z Ústředního vojenského archivu). Někteří přidali rovněž popis života v jejich rodné obci v zázemí (na základě zápisů v obecní kronice).