Šance a úskalí budování mezinárodního časopisu. Střed/Centre 2009-2017

Dr. Rudolf Kučera, PhD (Akademie Věd ČR, Masarykův ústav a Archiv)

Abstrakt

Jako výkonný redaktor časopisu Střed/Centre se zúčastním panelové diskuse k roli odborných časopisů v měnící se odborné komunikaci.