Myšlení vnějšku. K významu vnějšího tlaku při utváření Bohemanů jako sebeuvědomujícího se společenství

Doc. David Kalhous, PhD. (Masarykova univerzita, Ústav PVH a archivnictví, FF)

Abstrakt

Bohemi se objevují v historických pramenech poprvé r. 805. Nicméně s výkladem a překladem tohoto termínu to rozhodně není tak snadné, jak by se zdálo. Jde totiž o souhrné označení franských pramenů, které jenom málo vypovídá o společenském a etnickém uspořádání v prostoru tehdejších Čech. Nejpozději ve 12. století se však objevuje politické společenství, které se takto již samo označuje. Jaké procesy stály mezi prvním výskytem slova Bohemi a utvořením tohoto společenství, to je otázka, na níž budu hledat odpověď ve svém příspěvku. Pro šíři tématu se ovšem zaměřím na jeden okruh problémů s tím spojený, a to na vnější označování obyvatel Čech a jejich případnou reflexi těchto značení. Při svém zkoumání budu vycházet zejména z říšských letopisů a kronik vzniklých před r. 1200 a z textů domácí provenience. Sledovat budu zejména to, za jakých okolností se obyvatelé Čech objevují v hledáčku těchto textů, dále se budu zamýšlet nad tím, s jakými stereotypy jsou spojování s cílem charakterisovat dobový diskurs s jeho kontinuitami i diskontinuitami.