Komunikační, dopravní a cestovní sítě jako podmínka moderní společnosti ve 20. století – II.

Doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha)

Abstrakt