Sv. Václav a jeho kult ve svědectví nejstarších rukopisů

Doc. David Kalhous, PhD. (Ústav PVH a archivnictví, Masarykova univerzita)

Abstrakt

Příběhy svatého Václava v podání václavských legend nás obvykle zajímá jako klíč k dějinám jeho doby. Již méně pozornosti bylo paradoxně věnováno těm informacím, které jsou mnohem spolehlivější a bohatší, jen vypovídají spíše o době vzniku oněch hagiografických textů, případně jejich pozdějších rukopisných zápisů. Cílem mého referátu bude tyto legendy a jejich kontext představit a také ukázat, co jaké informace nabízejí jejich jednotlivé rukopisy. Kvůli bohatství dochovaných textů své zkoumání omezím r. 1200 jako horní hranicí.