Návštěvní knihy Sněžky – pozapomenutý pramen k dějinám krkonošské turistiky

PhDr. Marcela Týfová (Univerzita Karlova, Katedra pomocných věd historických a archivního studia)

Abstrakt

První z návštěvních knih, sloužící cestovatelům jdoucím na Sněžku k zaznamenání osobních projevů, byly založeny již v 17. století. Příspěvek posluchače seznámí s okolnostmi vzniku a dějinným vývojem tohoto specifického pramene. Bližší pohled pak bude věnován období 1. poloviny 19. století, kdy se cestování po Krkonoších stalo dostupným i pro běžný lid z nížin a častou volnočasovou aktivitou. Jakých národností cestovatelé byli? Z jakých pocházeli sociálních vrstev? Jaký podíl mezi návštěvníky Sněžky zaujímaly ženy? A především jaký potenciál mají tyto knihy pro české badatele? Na všechny tyto otázky bude autorka hledat odpovědi.