Proměny české památkové péče: Jak se daří skloubit státní zájmy s občanskými iniciativami?

Ing. Martin Krčma (NPÚ, Arcibiskupský zámek Kroměříž)

Abstrakt

Příspěvek reflektuje zkušenosti ze správy Arcibiskupského zámku v Kroměříži, včetně nedávno dokončené revitalizace zdejších historicky cenných zahrad, a působení v neziskové organizaci Czech National Trust, která se snaží podpořit dobrovolné aktivity na poli památkové péče po vzoru britské organizace National Trust. Soustavné hledání památkově přijatelných, zároveň však dlouhodobě udržitelných forem ochrany, prezentace a interpretace historicky i kulturně cenných míst, není v demokracii možné bez státní garance, ale zároveň ani bez širšího zapojení veřejnosti a bez nezatíženého chápání institutu vlastnictví a celospolečenské zodpovědnosti. Autor představí možnosti moderního památkového managementu, jehož hlavními zdroji jsou historie místa samého, tradice české památkové péče, ale také aktuální trendy v oblasti marketingu evropského kulturního dědictví. Zároveň se však zamyslí také nad limity, které pro správu státních památkových objektů představují důsledky polovičaté modernizace, demokratizace a liberalizace památkové péče v ČR.