Představy a očekávání Asociace učitelů dějepisu od vysokoškolské přípravy budoucích učitelů dějepisu

Mgr. Pavel Martinovský (Asociace učitelů dějepisu ČR, z. s.; Základní škola Vratislavova, Praha 2 - Vyšehrad)

Abstrakt

Přednášející vyjde z dlouhodobých osobních zkušeností v praxi a ze zkušeností dalších praktikujících vyučujících na základních a středních školách z celého území naší republiky, především členů Asociace učitelů dějepisu České republiky. Aby bylo možno specifikovat úroveň, schopnosti a dovednosti budoucích učitelů - studentů a absolventů pedagogických fakult nastupujících do praxe, bude nejprve představeno prostředí, do které budoucí pedagogové vstoupí. Což je jinými slovy třída, fungující žákovské společenství - s přihlédnutím k požadovanému osvojování si a prohlubování schopností a dovedností žáků, neboli naplňování školních vzdělávacích programů. Svou pevnou roli bude mít v příspěvku i inkluze, která přináší do výuky nový rozměr. Přednášející doprovodí svůj příspěvek různými příklady, kterými bude názorně dokládat jak prostředí samotné, tak požadavky na úroveň, schopnosti a dovednosti začínajících pedagogů. Cílem příspěvku je vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi, jejímž záměrem bude otázka, jak připravit budoucí pedagogy v co nejširším záběru, aby do nesmírně složitého školního prostředí vstupovali s jasným a předem daným záměrem, v rámci svých možností pokud možno co nejlépe naplňovat výchovně-vzdělávací proces.