Vznik a vývoj vietnamské minority v českém prostředí od 70. let 20. století

Mgr. Tereza Horáčková (Universita Karlova, Ústav světových dějin)

Abstrakt

Referát se bude zaměřovat na to, jakým způsobem může ekonomická a společenská transformace kolektivní sociální jednotky, jakou je národní stát, ovlivnit adaptaci etnické menšiny v novém prostředí? V mé případové studii se jedná o propojení dvou "skupin" či společenství - stát i etnická menšina - jenž jsou sociálně konstruované, časově a prostorově ukotvené a překrývají se na škále identifikace. Proto právě studium normativní transformace národního státu, promítající se na specifickou "etnickou skupinu", umožňuje diskuzi o adaptačním procesu přistěhovalců v závislosti na různých faktorech, které ovlivňují strukturu skupiny a vztahy uvnitř této diaspory. Cílem příspěvku proto bude snaha představit etnickou menšinu vietnamských občanů pobývajících na území Československé socialistické republiky a České republiky od roku 1975 a identifikovat některé vnější (politický a společenský normativní rámec většinové společnosti) a vnitřní (změny ve vnitřní struktuře vietnamské diaspory) faktory, které ovlivnily jejich adaptaci, a odpovědět na otázky v rámci historického a geopolitického kontextu transformujícího se společenství národního státu.