Různé tváře uměleckých aukčních síní v meziválečném Československu

Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. (Univerzita Palackého)

Abstrakt

V období mezi světovými válkami došlo k rozkvětu pravidelných dražeb starožitností a uměleckých předmětů pořádaných specializovanými obchodními firmami. Referát bude zaměřen na základní typologii prodejních strategií reflektujících aktuální proměny tehdejší společnosti. Sociální realita determinovaná politickým převratem konce první světové války dala vzniknout novým a často velmi rozdílným typům jednání na poli uměleckého obchodu. Nově můžeme v této oblasti sledovat širokou škálu strategií rozprostírající se od tendencí uspokojit touhu nových elit po reprezentaci až po rozvoj znaleckých komunit drobných sběratelů kolem konkrétních aukčních síní.