Reprezentativní jednání moravské šlechty: příběh zaniklého Sálu předků mikulovského zámku

Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra církevních dějin a církevního práva)

Abstrakt

Sál předků mikulovského zámku, jehož výzdoba pochází z roku 1724, dal kníže Walter Xaver z Dietrichsteinu jako typický projev rodové reprezentace, zaměřený na oslavu rodu a připomínku předků. Mezi nimi vynikal zakladatel rodové slávy a majetku na Moravě, kardinál a olomoucký biskup František. Právě jeho oslava tvořila základní ikonografickou linii výzdoby mikulovského Sálu předků, který byl zničen v závěru druhé světové války. Proto je nutno jej rekonstruovat na základě dochovaných fotografií a především série litografických reprodukcí krnovského rodáka Roberta Theera, vydané tiskem roku 1844. Příspěvek se snaží o interpretaci rekonstruované památky jako cíleného jednání rodové reprezentace i v souvislosti se snahami o vytvoření rodové paměti v narativních pramenech.