Obraz dětství v kontextu generací

Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (UP, Katedra psychologie)

Abstrakt

Příspěvek vychází z rozsáhlého interdisciplinárního výzkumu rodinné paměti a představuje jeho první výsledky z pohledu psychologie. Jednalo se o kvalitativní výzkum, v odborné psychologické literatuře dosud ojedinělý. Realizovali jsme hloubkové rozhovory se třemi generacemi třinácti běžných rodin. Data byla zpracována pomocí obsahové analýzy. Hlavním cílem prezentované části výzkumu bylo zjistit, jaké vzpomínky tvoří obraz dětství při zpětném pohledu dospělých osob různých generací, a jaké stránky svého dětství by tyto osoby přály prožít i svým dětem či vnukům. Dílčím cílem bylo poukázat na možné souvislosti těchto vzpomínek s individuálními i rodinnými resilentními faktory. Při popisu výsledků se blíže zaměříme na některé zajímavé odlišnosti zjištěné mezi generacemi.