Koncept Historiografické operace Michela de Certeau a jeho místo v současné narativní kritice historiografie.

Mgr. Jiří Válek (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra hitorie)

Abstrakt

Předkládaný příspěvek navazuje na autorův předchozí výzkum, a je součástí připravovaného dizertačního projektu. Záměrem projektu je analýza konceptu Michela de Certeau operace v současné historiografii navázaná na analýzu ideologičnosti historického subjektu v postmoderním dějepisectví. Záměrem připravovaného výstupu je prozkoumat teoretická východiska kritiky narativního modelu v historiografii, krokem následným je rozbor konkrétní situace v díle Michela de Certeau na příkladu jeho zásadního textu s názvem Historiografická operace. Teoretické myšlení Michela de Certeau jednak odráží situaci v postmoderní historiografii konce minulého století, ale taktéž nabízí východiska, na který staví současné kritiky narativního modelu a jeho aplikování na konkrétní historický materiál. Kupříkladu se jedná o otázky vědeckosti historiografie, verifikovatelnosti jejich závěrů či fungování reprezentace a ideologičnosti v moderním dějepisectví. Hlavní výzkumné otázky zde například jsou: jaký měl vliv jazykový obrat na koncept postmoderní historické vědy? Jaká je role historické narace v moderním dějepisectví či jakou funkci a limity tomuto narativnímu modelu přisuzují současní historici. Cílem příspěvku je postihnout místo Michela de Certeau v současné kritice narativního přístupu v historiografii a ukázat jeho vliv na formování moderní historické vědy.