Bibliografie dějin Českých zemí jeho přispěvatel do „národních autorit“

PhDr. Václava Horčáková (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení raného novověku)

Abstrakt

Bibliografie dějin Českých zemí je největší oborovou bibliografií v ČR a v posledních letech prošla mohutným technickým i obsahovým rozvojem. Stále však hledá nové způsoby svého zkvalitnění. Jednou z oblastí vnitřního rozvoje databáze je péče o záznamy jmenných autorit, tj. osobní jména autorů, vydavatelů, ale i „hrdinů“ excerpovaných děl. Jmenné autority jsou strukturovány do jednotlivých polí a podpolí ve formátu MARC 21, od roku 2015 jsou zpracovávány podle pravidel RDA. Od roku 2014 tým Bibliografie dějin Českých zemí spolupracuje s Národní knihovnou ČR na tvorbě jmenných autorit pro tzv. národní autority. Příspěvek chce zprostředkovat získané zkušenosti a zároveň představit výhody i úskalí této spolupráce. Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR autoritní záznamy nejen přebírá, ale zasílá také do Národní knihovny opravy a doplňky, i zcela nové záznamy. Proto se domníváme, že naše zkušenosti mohou přispět ke smysluplné diskusi nad problémem závazné podoby autoritního záznamu a nad způsoby nebo možnostmi její proměny či obohacení.