Rodné domy budovatelů socialismu jako národní kulturní památky

Mgr. Jaroslava Řehořová (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie)

Abstrakt

Příspěvek se zabývá památkovou ochranou rodných domů budovatelů socialismu v době od jejich prohlášení až do dneška. Rodné domy budovatelů socialismu jsou zcela výjimečnou kategorií památek, byly prohlašovány výhradně z ideologických důvodů a za účelem propagandy komunistického režimu. V Čechách a na Moravě bylo za vlády komunistického režimu prohlášeno na základě ideologických požadavků postupně pět objektů za národní kulturní památky (rodný dům Klementa Gottwalda, rodný dům Ludvíka Svobody, rodný dům Josefa Hybeše, rodný dům Antonína Zápotockého a rodný dům Bohumíra Šmerala). Příspěvek si klade za cíl zdokumentovat vlivy komunistické propagandy na památkovou ochranu rodných domů. Na základě tohoto cíle bylo stanoveno několik otázek, na které příspěvek odpovídá: Jakým způsobem, jakou formou a v jaké míře byl ovlivňován již samotný výběr památek? Jak odrážel způsob ochrany rodných domů potřeby propagandy? Jak byly památky vnímány širokou veřejností? Jaká historická fakta byla změněna, nebo upravena? Odpovědi jsou získávány tak, že jsou sledovány všechny dokumenty týkající se prohlašování rodných domů. Další cenné informace pak přináší i dokumentace památkové péče o tyto objekty. Rodným domům byla věnována po celou dobu jejich památkové ochrany zvláštní pozornost. Jako doklady života významných osobností socialismu, musely svou formou a podobou odpovídat představám vládnoucí strany. Ideologické požadavky ovlivňovaly téměř všechny konzervační zásahy. Příspěvek dokumentuje zásahy do podoby objektů, které ve značné míře odrážejí soudobý náhled na prezentaci životů průkopníků dělnického hnutí široké veřejnosti.