Galeristé ve službách státu: československá prezidentská sbírka a obchod s uměním

Mgr Jitka Šosová (Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění)

Abstrakt

Předkládaný příspěvek se zaměří na srovnání procesu akvizic uměleckých děl pořizovaných českým odborem Moderní galerie a sbírkou výtvarného umění, která na Pražském hradě vznikala z podnětu prezidentů Tomáše Garrigue Masaryka a Edvarda Beneše. Předmětem zamýšleného srovnání je nejen tematické a chronologické vymezení konceptu sbírek zřizovaných a spravovaných oběma organizacemi, nýbrž také srovnání jejich institucionální struktury a byrokratických postupů v klíčových oblastech (např. požadavky na odborné vzdělání zaměstnávaného personálu, účely dané instituce, předpisy upravující její působení) a to zejména s přihlédnutím k roli, kterou takové uspořádání přisuzovalo soukromým komerčním subjektům a konkrétním galeristům. Těžištěm předkládaného příspěvku je vztah obchodu s uměním a sbírkou umění budovanou na Pražském hradě a otázka, jak jeho podoba spoluutvářela proces jejího vzniku. Srovnání specifik formování hradní sbírky se zavedenými postupy obohacování kolekce Moderní galerie slouží zejména k přesnějšímu uchopení neobvyklých rysů hradního sběratelského počinu vycházejících z jeho hybridní povahy spojující charakteristiky sbírky veřejné stejně jako soukromé kolekce.