Bučovice - zapomenuté jihomoravské poutní místo ve světle pramenů

Mgr. Barbora Valešová (Masarykova univerzita, Ústav evropské etnologie)

Abstrakt

Předkládaný příspěvek se věnuje kultu Panny Marie Hromničné, který byl živý v 18. století v jihomoravských Bučovicích a zanikl vlivem josefinských reforem na konci 18. století. Hlavním pramenem přinášejícím nám informace o tomto zapomenutém jevu je kronika vzniku a existence úcty k soše Panny Marie Hromničné (Beschreibung Des Ursprung der Mutter Gottes Bildnus Maria Reinigung oder Liechtmess in der Butschowitzer PfarrKirchen von Anno 1717 anfangend). Na základě ní se dozvídáme o tom, kde se vůbec tento ikonografický typ vzal právě v lichtenštejnských Bučovicích, kdo byl iniciátorem vzniku úcty či přináší důležité informace o autorovi sochy. Poměrně obsáhle se autor věnoval popisům nejrůznějších festivit spjatých s instalací sochy v zámecké kapli, v nově opraveném kostele či samotným slavnostním přenosům (popis výzdoby sochy, šatů, seznam významných účastníků, průběh slavnosti apod.). Samostatnou kapitolu tvoří také zázraky spjaté s milostnou sochou, které se neomezují jen na Bučovice a jejich bezprostřední okolí. Pro svou bohatost na informace týkající se vzniku i samotné existence lokálního poutního místa je text zmiňované kroniky důležitým pramenem nejen pro historiky zabývající se barokním poutnictvím, etnology, ale také pro regionální badatele.