Korespondence Ferdinanda Bonaventury z Harrachu s dcerami Marií Josefou a Rózou Angelou v době jeho druhé diplomatické mise v Madridu (1697 - 1699)

Mgr. Veronika Mezerová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav)

Abstrakt

Cílem příspěvku bude v pravé řadě představení další soukromé korespondence Ferdinand Bonaventury z Harrachu (1636 - 1706), kterou vedl s dcerami Marií Josefou a Rózou Angelou v době jeho druhé mise u madridského dvora (1697 - 1699). Z doby Harrachovy první španělské mise (1673 - 1677) se dochovala jeho korespondence s manželkou Johanou Terezií, roz. z Lamberka, kterou zpracovala Susanne Claudine Pils. Ta se zaměřila především na tzv. Tagzetelly, které Johana Terézie posílala manželovi a informovala jej o své každodennosti, ale též o dění v císařském městě. V druhé řadě se příspěvek pokusí poukázat na význam rodinné korespondence nejen při budování, ale především posílení kariéry konkrétního šlechtice. Mladé šlechtičny často působily u císařského dvora jako dvorní dámy a díky své pozici mohly zevrubně informovat svého otce o dění u dvora. Šlechtici sice často využívali služeb různých agentů, ale i rodinné informační kanály hrály nepochybně významnou roli v jejich informačních sítích. Zprávy ze zákusilí císařského dvora byly o to důležitější, pokud šlechtic odcestoval na diplomatickou misi a chtěl si udržet své postavení u dvora. Korespondence mezi otcem a dcerou je významným pramenem, především proto, že není tak často dochovaná, ale též je zajímavá svým obsahem - a často i rozsahem. Marie Josefa i Róza Angela jako dvorní dámy u dvora působily. Po svých sňatcích si udržely významné informační kanály a získané informace předávaly dále - otci. Harrachovská korespondence bude komparována s korespondencí dalšího císařského diplomata, Kryštofa Václava z Nostic (1648 - 1712), s jeho dcerou Johanou Sinzendorfovou.