Jeden autor - dvojí dějepisecká tradice? Františkán S. Friderich a jeho dějiny provincie a Chebu

Mgr. Jarmila Kašpárková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Abstrakt

Jeden autor - dvojí dějepisecká tradice? Františkán S. Friderich a jeho dějiny provincie a města Chebu. V krátkém časovém sledu vytvořil františkán S. Friderich (1690-1746), příslušník hornoněmecké provincie, dvě historiografická díla. Roku 1733 sepsal dějiny vlastní provincie (Descriptio genuina Conventuum Almae nostrae Provinciae Argentinae) a o rok později vznikly dějiny města Chebu (Egrische Stadt, Kirchen und Landt Cronicka ). V centru příspěvku tak bude komparace obou děl, snad přínosná, přestože dějiny města psané zmiňovaným autorem jsou pochopitelně stále produktem řeholního prostředí. Srovnání obou rukopisů - formální, žánrové - má ovšem určitý potenciál, neboť jak provincie, tak město Cheb měly v první třetině 18. století vybudovánu již poměrně významnou dějepiseckou tradici; S. Friderich tak měl v obou případech před sebou díla sepsaná historiky píšící před ním. Jak na něj tedy texty, vzory, tradice a zvyklosti z obou prostředí působily? Lze je vidět vůbec takto rozdílně? Či snad šlo v posledku o stále stejnou formu? Jaký byl výsledek jeho práce?