Nezařaditelní. Tzv. míšenci a smíšená manželství 1938-1948

Kateřina Čapková, PhD ( AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny)

Abstrakt

Tzv. smíšená manželství mezi lidmi, které úřady považovaly za Němce nebo Čechy, Židy, nebo Árijce narušovaly, jak přesvědčivě dokázal Chad Bryant i Benjamin Frommer, údajně jednoznačné národnostní i rasové škatulky pro obyvatelstvo českých zemích. Na základě úředních i osobních dokumentů partnerů z takových manželství nebo jejich dětí lze nejen rekonstruovat, jak komplexní sociální sítě a rodinné vztahy existovaly do druhé světové války na tomto území (a především v pohraničí a v Praze), ale také jakým způsobem a pomocí jakých mechanizmů byly tyto vztahy problematizovány a často znemožněny za války a po válce. Základem pro tuto analýzu jsou archiválie z velmi různých archivních fondů v několika institucích roztroušených po světě: z Národního archivu v Praze, z Archivu Ministerstva zahraničí,z Archivu Židovského muzea, některých okresních archivů v Severních Čechách, z fondů International Tracing Service, z archivu v Yad Vashem a ze sbírek rozhovorů USC Shoah Foundation, USHMM a Židovského muzea v Praze.