Fotografie jako školní historický pramen

Kamil Činátl, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání)

Abstrakt

Příspěvek se zaměří na možné využití historických fotografií jako pramenů ve výuce dějepisu. Hlavní zájem bude věnován soudobým (nejen českým) dějinám. Autor vyjde z angloamerického konceptu "inquiry based learning" a "problem oriented learning" a zdůrazní možné efektivní využití moderních technologií. V tomto didaktickém přístupu, který se zaměřuje na rozvoj historické gramotnosti žáků, se klade mimořádný důraz na tvořivou práci s prameny. Příspěvek zohlední zejména práce kanadského didaktika Petera Seixase, ale přihlédne též k evropským souvislostem (Hans-Jürgen Pandel, Michael Sauer). Autor se pokusí toto pojetí didaktiky vztáhnout k českému prostředí. Představí vzdělávací aplikaci pro práci s fotografiemi ve výuce. V rámci jejího vývoje se širší tvůrčí tým pokusil koncepty tvořivé práce s prameny promítnout do uživatelského designu aplikace. Prostředí vede žáky k tomu, aby s pomocí známých nástrojů, realizovali klíčové analytické a interpretační operace, jež vedou k historickému porozumění médiu fotografie. Konkrétní ilustraci práce s fotografickými prameny doplní empirický výzkum uživatelského chování, který proběhl v rámci testování této aplikace v roce 2016.