Naši Němci. Současný stav budování expozice Collegia Bohemica v Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. (Collegium Bohemicum, o.p.s.)

Abstrakt

Příspěvek je spíše informativního charakteru, jeho cílem je představit současný stav budování stálé výstavy Collegia Bohemica v Ústí nad Labem. Expozice s názvem Naši Němci je zaměřena na dějiny německy mluvících obyvatel českých zemí. Na koncepci výstavy pracoval od roku 2008 tým odborníků z různých českých i zahraničních institucí. V současné době je expozice hotova na úrovni dokumentace technického projektu, který vypracoval ateliér Projektil. Rozloha expozice bude více než 1500 m2. V květnu 2016 registrovalo Ministerstvo kultury investiční akci, což znamená, že mohou být čerpány finanční prostředky na samotné vybudování expozice. S jejím dokončením se počítá v roce 2018. V příspěvku budou představena hlavní témata, kterými se expozice zabývá, a jejich obsahové a architektonicko-výtvarné zpracování. Vylíčen bude způsob získávání exponátů, z nichž vybrané budou důkladněji popsány. Přiblíženy budou technologické postupy budování expozice, zmíněny budou též zajímavé technické prvky. Rozebrány budou hlavní problémy, se kterými se autoři potýkali, ať z hlediska obsahového, technologického atd.