Prostředky komunikace Národního muzea s (odbornou) veřejností

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (Národní muzeum, Archiv Národního muzea)

Abstrakt

Příspěvek bude zaměřen na analýzu publikačních strategií Národního muzea. Muzeum si takřka již od počátku své existence vytvářelo nástroje, jejichž prostřednictvím chtělo komunikovat s odbornou i poučenou veřejností. V první řadě to byla periodika, mezi nimiž samozřejmě náš nejstarší dosud vycházející časopis - Časopis Národního muzea. Jeho všeobecné zaměření se postupně zužovalo a v NM postupně vznikala další specializovaná periodika, jejichž zaměření odráží jednotlivé obory v NM pěstované. V obsahu muzejních časopisů se výrazně zrcadlí celá řada vlivů - počínaje událostmi "velkých dějin", panujícími ideologiemi až k vnitřním poměrům vydavatelské instituce či osobním vztahům jednotlivých autorů. Samostatnou kapitolu pak tvoří odborné publikace, které také vydávalo a vydává ve více než hojné míře. V případě Muzea pak celkový obraz publikační činnosti dotvářejí také spíše popularizující publikace související s výstavní činností instituce (zejm. katalogy či průvodce). Příspěvek bude zpracován na základě analýzy jednotlivých periodik převážně humanitního zaměření a také písemností Registratury Národního muzea.