Využití matričních zápisů a úředních pramenů statistické povahy při studiu dějin židovských obcí v českých zemích.

PhDr. Lenka Matušíková (Národní archiv, I. oddělení)

Abstrakt

Mezi českými a moravskými archiváři se v uplynulých letech objevilo více autorů, pro něž jsou dějiny Židů jedním z hlavních témat výzkumu. Jejich studie jsou vždy založeny na vybraných archivních pramenech , které velmi často zároveň pro další uživatele zpřístupňují formou edic nebo soupisů. Kromě shrnutí dosavadních výsledků využívání údajů v matričních zápisech a v úředních pramenech statistické povahy pro demografické sondy a rekonstrukce rodin i pro studium proměn židovského osídlení v průběhu 18. – 20. století, jsou hlavním předmětem připravovaného vystoupení především odkazy na další dosud málo využívané písemnosti a archivní fondy a na možnosti jejich využití v historiografii při studiu vnějších i vnitřních sociálních a ekonomických poměrů venkovských židovských obcí ( zde chybí především podrobnější zpracování písemností patrimoniální správy a správy měst) nebo při zpracování osudů významných židovských rodin i jednotlivých osobností, pro historickodemografické výzkumy zaměřené např. na typologii domácností, proměny životního stylu, dopady imigračních vln a pro dějiny všedního dne.