Reflexe bojů u Kutné Hory a Německého Brodu ve dnech 21. prosince 1421 až 10. ledna 1422 v pramenech 15. a 16. století

Mgr. Dmitrij Timofejev (ÚJČ AV ČR, v.v.i., Oddělení vývoje jazyka)

Abstrakt

Střetnutí oddílů Jana Žižky s vojskem Zikmunda Lucemburského u Kutné Hory dne 21. prosince 1421 a následující boje, jež skončily definitivní porážkou císařovy armády a vypálením Německého Brodu dne 10. ledna 1422, jsou jednou z nejčastěji zmiňovaných bitevních událostí husitských válek v dobové historiografii. Zmínky o ní najdeme u Ludolfa Zaháňského, Vavřince z Březové, tzv. starého pražského kolegiáta, Eneáše Silvia a mnoha dalších. Vzhledem k tomu, že pisatelé původních zpráv nedisponovali stejnými informacemi a pocházeli z různých prostředí, lišila se i jejich líčení a hodnocení Zikmundova neúspěchu a vítězství husitů. Tyto různorodé prameny ve svých textech použili historiografové 16. století (Martin Kuthen, Václav Hájek z Libočan, Prokop Lupáč z Hlaváčova, Daniel Adam z Veleslavína, Abraham Buchholzer aj.), přičemž každý autor přistupoval ke zpracování materiálu jiným způsobem. Ve svém příspěvku bych chtěl poukázat na obsahové, jazykové a stylistické rozdíly textů reflektujících tuto událost s ohledem na náboženskou a politickou pozici jednotlivých autorů.