Poslední věci podle betlémských kázání

Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií)

Abstrakt

V příspěvku budou nejprve představeny hlavní eschatologicky laděné ideje, které se nacházejí v betlémských kázáních, jež souvisejí s Husovou činností a donedávna se nacházela na seznamu Husových děl. Základním cílem bude potom srovnat tyto myšlenky s eschatologií, kterou můžeme bezpečně označit jako Husovu - zejména na základě studia jeho kázání "ad populum" i dalších typů kázání a rovněž ostatních děl určených obdobnému publiku. Pozornost bude zaměřena nejen na jednotlivé poslední věci a obsah sdělení v betlémských kázáních, ale rovněž na vztah těchto kazatelských úvah ke kazatelství a na stylistické a terminologické zpracování kazatelových výpovědí. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou otázku nejen z hlediska studia reformně laděné eschatologie, ale i v rámci řešení problému vztahu betlémských kázání k Husovu dílu a podílu jeho autorství, okrajově se bude příspěvek týkat i Husových děl určených jinému typu publika. Jednotlivé kroky tohoto studia i závěry budou demonstrovány na konkrétních pasážích betlémských kázání a Husových děl.