PROVENIO – Databáze vlastníků knih

PhDr. Richard Šípek, Ph.D. (Knihovna Národního muzea, oddělení rukopisů a starých tisků)

Abstrakt

V rámci projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, řešeném v letech 2012-2015, který byl podpořen MKČR v rámci grantového programu NAKI, jeho řešitelé vyvinuli metodiku (následně certifikovanou) pro evidenci jednak provenienčních záznamů v knihách historických i moderních knižních fondů, jednak konkrétních vlastníků knih a knižních celků, ať už jednotlivých osob, rodů, nebo institucí (korporací). Metodika počítá s využitím dosud nejběžnější katalogizační platformy v knihovnách, tedy katalogizačního formátu MARC 21 pro bibliografické záznamy (konkrétní záznamy v knihách) a autority (vlastníci). Databáze PROVENIO se v první fázi soustředila na evidenci vlastníků knih, jejichž provenienční záznamy figurují v knihách Knihovny Národního muzea. V roce 2017 bylo otevřeno jednání o spolupráci s několika dalšími veřejnými knihovnami, které projevily zájem o spolupráci na mapování provenienčních knižních celků na našem území. Databáze, která je provozována na serveru Národního muzea, je externím knihovnám dostupná přes protokol Z39.50, který využívá většina knihoven disponujících elektronickým knihovním systémem. Autoritní záznamy vlastníků knih obsahují v některých případech hyperlinky do zahraničních knihoven, v nichž byly zjištěny související fragmenty týchž provenienčních knižních celků. Knihovna Národního muzea ve spolupráci s Národním památkových ústavem v současnosti připravuje pokračování projektu PROVENIO, které se bude primárně soustřeďovat na provenienční knižní celky v českých a moravských zámeckých knihovnách. Současně se otevírá možnost spolupráce s dalšími tuzemskými knihovnami na provenienčním výzkumu jejich knižních fondů a možnost virtuálního propojení starších provenienčních knižních celků (knihoven jednotlivců, rodových a institucionálních knihoven) v současnosti rozptýlených.