Polsko-czeskie czasopismo naukowe Historia Slavorum Occidentis". Powstanie, założenia, perspektywy i kierunki rozwoju

dr hab. Damian Szymczak, dr Marcin Danielewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kultury i Myśli Politycznej/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Bohemistyczna)

Abstrakt

W 2011 r. powstało z inicjatywy polskich i czeskich badaczy historyczne czasopismo naukowe „Historia Slavorum Occidentis”. Rolę wydawcy wzięło na siebie Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Jest to przykład udanej międzynarodowej kooperacji, zresztą nie tylko polsko-czeskiej, ponieważ w wydawaniu periodyku (jako członek zespołu redakcyjnego) uczestniczy także historyk ze Słowacji. Rada naukowa obejmuje ponadto badaczy z Niemiec, Ukrainy i Austrii a nawet Australii. Czasopismo cieszy się wsparciem tak ważnych instytucji jak Czeskie Towarzystwo Historyczne. Celem wystąpienia jest przedstawienie historii czasopisma oraz zakreśleniu jego planów na przyszłość. Ma ono ambicje stać się jednym z istotnych forów dyskusji naukowej i prezentacji badań historyków z obszarów Europy Środkowej. Drogą ku temu jest zasada publikowania tekstów nie tylko po polsku i czesku, ale także w językach kongresowych, co znacząco poszerza pole odbioru. Problematyka historii i problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem czasopisma przedstawiona zostanie przez dwóch członków jego redakcji: dr Marcina Danielewskiego i dr hab. Damiana Szymczaka.