Přístup k archivním materiálům a ochrana osobních údajů z pohledu mladých badatelů

Bc. Tereza Blažková, Mgr. Lukáš Blažek (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra právních dějin/Právnická fakulta UK, Katedra právních dějin)

Abstrakt

Příspěvek bude zaměřen na problematiku zpřístupňování archivních materiálů pro bádání začínajících badatelů, studentů středních a vysokých škol. Příspěvek bude mít tři části, ve kterých se autoři postupně zaměří na problematiku etiky používání informací včetně osobních údajů začínajícími badateli, přičemž budou využity ukázky z již publikovaných prací těchto autorů. Autoři se zaměří na identifikování nejčastější omylů a chyb, jichž se začínající badatelé dopouští. V druhé části se autoři příspěvku zaměří na rizika spojená s omezováním přístupu k archiváliím a dopadům těchto omezení na začínající badatele především ve vztahu k rovnému přístupu k takovým materiálům. Podkladem budou též zahraniční právní úpravy, např. úprava platná ve Spolkové republice Německo a důsledky pro začínající badatele v případě, že by de lege ferenda došlo k úpravě současného právního režimu v přístupu ke zveřejňování archivních materiálů z doby nesvobody. Cílem bude pospat možná rizika. Ve třetí části budou představeny podnětné projekty začínajících badatelů v oblasti práce s archivními materiály, včetně možností interdisciplinárních přístupů k práci z takovými materiály.