Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy

doc.PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště historické sociologie)

Abstrakt

Příspěvek podá informaci o interdisciplinárním časopisu Historická sociologie, který se zaměřuje ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí. Do našeho časopisu se snažíme cílevědomě zařazovat programové stati postihující různé perspektivy oboru historická sociologie. Podařilo se získat také řadu zahraniční badatelů (například Gerarda Delantyho, Thomase Luckmana, Stevena Mennella, Willfrieda Spohna, Zygmunta Baumana a Jerzyho Szackého). Stále pokračujeme v praxi, kdy první dvě studie každého čísla jsou uveřejněny v anglickém jazyce. Dále při prezentaci periodika na olomouckém historickém fóru budou také uvedeny zkušenosti o tvorbě jeho obsahu, získávání a recenzování získaných příspěvků. V neposlední řadě půjde o širší informace, které etablují prezentovaný časopis v určitém ekosystému. To znamená akcentování kvality anglických abstraktů a textů, které se následně objevují v mezinárodních citačních, bibliografických a referenčních databázích.