Sítě napříč sítěmi

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita, Katedra historie / Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU)

Abstrakt

"Ještě k těsnějšímu spojení rodin Larisch-Mönnichů a Pereirů došlo roku 1844, kdy se nejstarší dcera hraběte Heinricha Larisch-Mönnicha Henrietta provdala za o čtrnáct let staršího Louise von Pereiru. Jedním z výsledků nyní již rodinného podnikání bylo založení C. k. priv. první rakouské továrny na zinkové barvy v Petřvaldě v roce 1850 ..." Ano, nepsal se ještě ani rok 1848 a dcera jednoho z nejmovitějších rakouskoslezských magnátů se právě provdala za neméně movitého, ovšem o poznání méně "urozeného" židovského bankéře, "přivandrovalce", jehož rodinné kořeny sahaly až na daleký Pyrenejský poloostrova a do Nizozemí. Významný důlní podnikatel a politik, jehož jméno ovšem dosud nezdobí šlechtický predikát, provdává své dcery za nobilitované příslušníky rakouských ozbrojených sil, aniž by tušil, že právě zavdal příčinu pádu svých podnikatelských akvizicí. Tyto a mnohé další příklady, kdy budování sociálních sítí prochází vertikálně i horizontálně, přičemž druhý případ je mnohem zajímavější, napříč standardně utvářenými hospodářskými, politickými, kulturními, náboženskými ad. uskupeními, pak bude tématem avizovaného vystoupení.