Editování dokumentů německé nacistické správy z období tzv. protektorátu Čechy a Morava

Mgr Vojtěch Šustek, PhD (Archiv hl. m. Prahy, Archivní 6, 14900, Praha, Archiv hl. m. Prahy, Archivní 6, 14900, Praha)

Abstrakt

Dějiny tzv. protektorátu Čechy a Morava, tj. německá okupační politika, protiněmecký odboj a represe páchané Němci na Češích nejsou dosud dostatečně probádány. Chybí dokončení základního výzkumu, proto dějiny tzv. protektorátu známe pouze rámcově. V českých a moravských archivech se přitom v poměrně značné úplnosti zachovaly archivní prameny doposud historiografií nedostatečně využívané. Domnívám se, že řadu důležitých témat dějin tzv. protektorátu by bylo možné objasnit a zpřístupnit vydáváním edic německojazyčných pramenů. Sám jsem se o to pokusil ve čtyřsvazkové edici: Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Ve svém příspěvku se chci zaměřit na archivní fondy ve kterých lze hledat dokumenty k edicím německojazyčných dokumentů, dále na obsah a zdroje srovnávacího materiálu pro poznámkový aparát, zejména ovšem na témata, ke kterým by bylo možné a podle mého názoru také potřebné vydat odborné edice německojazyčných dokumentů. Pochopitelně se v příspěvku chci věnovat také otázkám překladů dobových německojazyčných termínů do dnešní češtiny.