Řízení podniku a poválečná modernita

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. (AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny)

Abstrakt

Diskusní příspěvek bude vycházet ze zkoumání proměn expertízy v oblasti "management studies" v socialistickém Československu v období od druhé poloviny padesátých let do roku 1989. Cílem diskusního příspěvku bude propojení specifického příkladu československé "teorie řízení" padesátých až osmdesátých let s širším kontextem diskuse o organizaci a řízení práce a výroby v poválečné modernitě. Tento příspěvek vnese do navrhovaného diskuzního panelu perspektivu expertní kultury, která aktivně reflektovala vývoj studia managementu v západní Evropě a Spojených státech amerických a pokoušela se o aplikaci tohoto typu vědění v podmínkách státního socialismu. Příklad československých "management studies" může přispět k diskuzi o otázkách souvisejících jak s možnými specifiky socialistické modernity, tak s představou o "sdílené modernitě" zahrnující kapitalistcké a státně socialistcké společnosti druhé poloviny dvacátého století. Diskuzní příspěvek bude rovněž reflektovat téma proměny poválečné modernity v sedmdesátých a osmdesátých letech z perspektivy expertízy orientované na otázky spojené s pracovní výkonností, "lidsýkými zdroji", organizačními hierarchiemi a rozhodováním.