Henryk Sienkiewicz - polský Jirásek?

Mgr. Renata Buchtová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, Seminář západoslovanských jazyků a literatur)

Abstrakt

Český rozhlas Brno vysílal v roce 2011 (v rámci cyklu Příběhy slavných) pět dílů věnovaných věnovaných životu a dílu Henryka Sienkiewicze, který nadále patří k nejpopulárnějším polským spisovatelům v ČR. Kromě historických románů (Quo vadis, Křižáci a tzv. Trilogie: Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wołodyjowski) byl polský nositel Nobelovy ceny za literaturu i autorem románů ze současnosti (Bez dogmatu, Rodina Polanieckých) nebo knihy Pouští a pralesem určené především pro mládež. Tato kniha vyprávějící o dobrodružném putování mladých hrdinů napříč Afrikou v osmdesátých letech devatenáctého století osobitým způsobem zrcadlí i složité dějiny afrického kontinentu. Autoři rozhlasového pořadu připomínají, že čeští čtenáři často přirovnávají Sienkiewicze k Aloisi Jiráskovi. Sienkiewicz přinesl do polské literatury, podobně jako do české literatury Jirásek, nový druh historického románu, který nebyl jen pouhým přepisem skutečných historických událostí, ale stal se na půdorysu skutečných událostí jeho uměleckým vypravováním, kdy většina románových postav je vymyšlená. I když oba autory proslavily hlavně historické romány, odlišují se technikou psaní - Sienkiewiczova díla jsou pestřejší, Jiráskova věrnější.