Pomoc krajanů v USA čs. zahraničnímu odboji za 2. světové války

prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany, Katedra vojenského umění)

Abstrakt

První část příspěvku bude věnována analýze reakce krajanů v USA na Mnichovskou dohodu a okupaci zbytku Československa fašistickým Německem 15. března 1939 a ukázání jejich úsilí o zapojení E. Beneše a J. Masaryka do zahraničního odboje. Současně bude věnována pozornost rozdílnému chápání rozbití republiky a vytvoření samostatné Slovenské republiky 14. března 1939 ze strany českých krajanů a Slovenské ligy. V další části příspěvku budou uvedena fakta působení Československé národní rady v Americe při organizování konkrétní pomoci krajanů formujícímu se čs. zahraničnímu odboji v USA a v Evropě (finanční, materiální, politická podpora) v roce 1939. Následující část příspěvku se bude zabývat formami a obsahem pomoci krajanů čs. zahraničnímu odboji a exilové vládě v Londýně v průběhu druhé světové války, podílem Československé národní rady americké na organizování finanční a materiální pomoci čs. zahraničnímu odboji v různých státech na celém světě, včetně konkrétních výsledků, kterých se podařilo dosáhnout jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí. .